SWITCH CO.

Glavne
usluge

3d-modeling

Izrada
prototipa

Naša kompanija za razvoj prototipa nudi prototip mehaničkog dizajna tako da proizvodne kompanije mogu napraviti visoko funkcionalan proizvod.
Pružamo sledeće usluge prototipa za naše klijente
- Izrada prototipa mehaničkih komponenti i sistema (plastika, metal, lim)
- Usluga 3D štampanja

prosthetic

Medicinski inženjering

To je primena inženjerskih principa i koncepata dizajna na medicinu i biologiju u zdravstvene svrhe (dijagnostičke ili terapeutske)
- Medicinski aparati
- Dizajn protetike-Bionika
- Dizajn implanata
- Kliničko inženjerstvo
- Rehabilitacioni inženjering

engineering

Mašinski inženjering

Naše usluge mašinskog projektovanja pokrivaju oblasti kao što su:
- Kompjuterski podržano projektovanje (CAD),
- Kompjuterski podržana proizvodnja (CAM),
- Kompjuterski podržano inženjerstvo (CAE).
Naš nivo stručnosti omogućava širok spektar inženjerskih usluga kao što su 3D modeliranje, CNC programiranje, tehnička dokumentacija i proračuni u skladu sa svetskim standardima.

hook

Građevinski inženjering

nudimo građevinska rešenja kroz dugogodišnje iskustvo u oblasti građevinarstva. Zbog velikih dužina i količina koje se danas koriste na objektima, vodimo računa o svakom detalju. Ne samo u proizvodnji već i tokom montaže. Korišćenjem softvera i iskusnih inženjera, godinama provedenim na terenu, smanjujemo potrebu za nepotrebnim ojačanjima, ankerima, gredama itd.

ISPORUČUJEMO INOVACIJE

Ekološki ciljevi

Fokusirani smo na izgradnju dugoročnog, održivog poslovanja.